370 Giacomo Sagripanti 賈科莫.薩格里潘蒂 意大利指揮家01

370 Giacomo Sagripanti 賈科莫.薩格里潘蒂 意大利指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

369 En Shao 邵恩 1954年 中國指揮家01

369 En Shao 邵恩 1954年 中國指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

368 Ilyich Rivas 伊里奇.里瓦斯 1993年 委內瑞拉指揮家01

368 Ilyich Rivas 伊里奇.里瓦斯 1993年 委內瑞拉指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

367 Evgeny Svetlanov 葉夫蓋尼.史維特拉諾夫 (1928年-2002年)俄羅斯指揮家、作曲家、鋼琴家01

367 Evgeny Svetlanov 葉夫蓋尼.史維特拉諾夫 (1928年-2002年)俄羅斯指揮家、作曲家、鋼琴家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

366 Andris Poga 安德利斯.波加 1980年 拉脫維亞指揮家01

366 Andris Poga 安德利斯.波加 1980年 拉脫維亞指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

365 Shuya Okatsu 大勝秀也 1961年 日本指揮家01

365 Shuya Okatsu 大勝秀也 1961年 日本指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

364 David Newman 大衛.紐曼 1954年 美國指揮家01

364 David Newman 大衛.紐曼 1954年 美國指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

363 Carlo Montanaro 卡羅.蒙塔納羅 意大利指揮家01

363 Carlo Montanaro 卡羅.蒙塔納羅 意大利指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

362 Jaime Martin 海梅.馬丁 1965年 西班牙長笛家、指揮家01

362 Jaime Martin 海梅.馬丁 1965年 西班牙長笛家、指揮家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

361 Cristian Macelaru 克里斯蒂安.馬切拉里如 美國指揮家、小提琴家、作曲家01

361 Cristian Macelaru 克里斯蒂安.馬切拉里如 美國指揮家、小提琴家、作曲家02

p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()