David Starobin 大衛.斯塔羅賓1951年出生美國,七歲開始彈吉

他,是北美最活躍的吉他演奏家之一。他在七十年代從皮博地音樂

學院畢業後,一直致力於古典吉他音樂的教育與推廣。不僅獲得了

為數眾多的榮譽,更成功地創辦了BRIDGE唱片公司,主攻20世

紀的室內樂和交響樂。

David Starobin, Boston GuitarFest 2010  

David Starobin plays Sor's "Andantino in A, Op. 60, No. 23"

David Starobin - Wikipedia, the free encyclopedia

- [ 翻譯這個網頁 ]大衛.斯塔羅賓 (1951年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()