Chun-Wen Huang 黃俊文出生台灣台南,七歲習琴,11歲參加台

灣全國小提琴比賽獲一等獎後不久,就到紐約念音樂院先修班,

2009參加法國汐昂的國際比賽拿到金牌及觀眾票選冠軍

布拉姆斯小提琴協奏曲第三樂章 黃俊文 2009法國汐昂大賽第一名 Chun Wen HUANG Brahms Violin  

2009 | Chun-Wen HUANG | Brahms violin concerto op.77 | Adagio | Sion Competition

 Chun-Wen Huang, Violin - InstantEncore

- 翻譯這個網頁 黃俊文 (1990年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()