114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家01

114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家02

114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家03

114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家04

114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家05 114 Paola Requena 帕烏拉.雷克納 1982年 西班牙吉他家06

Paola Requena. Capricho Árabe

Paola Requena. Sonata heróica

Paola Requena music biography, video, tab on GuitarTube.

players.guitar-tube.com/paola-requena
 
 
 
翻譯這個網頁  帕烏拉.雷克納 (1982年) 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()