152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人01.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人02.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人03.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人04.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人05-.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人07.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人09.jpg

152 Pedro Javier Gonzalez 佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 1962年 西班牙吉他演奏家、作曲家、音樂製作人10.jpg

Pedro Javier González - Alegrias

Tommy Emmanuel, John Jorgenson, Pedro Javier González - "Sultans of swing"

Pedro Javier González - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Javier_González
 
翻譯這個網頁  佩德羅.哈維爾.岡薩雷茲 (1962年)

 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()