1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家01

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家02

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家03

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家04

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家05

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家06

1051 Ilya Rashkovsky 伊利亞.拉什科夫斯基 1984年 俄羅斯鋼琴家07

Ilya Rashkovskiy – Etude in A minor, Op. 25 No. 11 (first stage, 2010)

S. Rachmaninoff Piano Sonata No. 2, Op. 36 - Ilya Rashkovskiy Piano Recital 2017

Ilya Rashkovsky - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Rashkovsky
 
 
 
翻譯這個網頁  伊利亞.拉什科夫斯基 (1984年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()