486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家01

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家02

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家03

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家04

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家05

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家06

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家07

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家08

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家09

486 Sir John Barbirolli 約翰.巴比羅利 (1899年-1970年) 英國指揮家、大提琴家10  

Sir John Barbirolli rehearsing Tchaikovsky's Symphony No 4 1965

A Portrait of Sir John Barbirolli (Monitor) Part 1

John Barbirolli - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/John_Barbirolli
 
 
 
翻譯這個網頁  約翰.巴比羅利 (1899年-1970年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()