467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家01

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家02

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家03

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家04

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家05

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家06

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家07

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家08

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家09

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家10

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家11

467 Osmo Vanska 歐斯莫.凡斯卡 1953年 芬蘭指揮家、單簧管演奏家、作曲家12

© Carl Nielsen - Helios, ouverture - DRSO - Osmo Vänskä

Sibelius: Symphonies Nos 2 & 5

Osmo Vänskä - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Osmo_Vänskä
 
 
 
翻譯這個網頁  歐斯莫.凡斯卡 (1953年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()