333 Henrik Nanasi 亨利克.納納斯 1975年 匈牙利指揮家01

333 Henrik Nanasi 亨利克.納納斯 1975年 匈牙利指揮家02  

Turandot: Puccini's final opera (The Royal Opera)

Puccini: TURANDOT (Royal Opera House)

Henrik Nánási – Wikipedia

de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Nánási
 
 
 
翻譯這個網頁  亨利克.納納斯 (1975年) 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()