603 Zhi-jong Wang 王之炅 中國小提琴家01

603 Zhi-jong Wang 王之炅 中國小提琴家02

603 Zhi-jong Wang 王之炅 中國小提琴家03

603 Zhi-jong Wang 王之炅 中國小提琴家04

603 Zhi-jong Wang 王之炅 中國小提琴家05  

Mozart Violin Concerto in A Zhi-Jong Wang Solo/Conduct Ensemble Orchestral de Paris

Zhi-Jong Wang Official Website | bio

zhi-jong-wang.com/en/bio.htm
 
 
 
翻譯這個網頁  王之炅 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()