Misha Quint 米莎.昆特出生在俄羅斯,九歲開始學習大提琴,

十三歲在聖彼得堡Boccherini比賽奪冠,接著贏得布拉格國際比

賽和俄羅斯全國比賽。2009年CRS國家比賽的第一獎。

 The Swan, Le Cygne, Saint-Saens, Cello, Misha Quint

J.S. Bach, Air on the G String, Aria - Misha Quint

Misha Quint - Wikipedia, the free encyclopedia

- [ 翻譯這個網頁米莎.昆特

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()