Kari Kriikku 卡里.克里庫 1960年誕生於芬蘭,2009年北歐理

事會音樂獎的冠軍卡里.克里庫是不平凡的單簧管演奏家,表演

特點是靈活性和喜感。1998年以來擔任阿凡提室內樂團的藝術

監。

 Kaija Saariaho: D'om le vrai sens - Kari Kriikku (1/4)

Kaija Saariaho: D'om le vrai sens - Kari Kriikku (4/4)

 Kari Kriikku - Wikipedia, the free encyclopedia

- [ 翻譯這個網頁卡里.克里庫 (1960年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()