Ching-Yun Hu 胡瀞云1982年出生臺灣,自師大附中初中部畢業

後,旋即赴美留學,之後進入茱利亞音樂院。2007年贏得

Cincinnati 鋼琴比賽金牌。2008年第十二屆魯賓斯坦鋼琴大賽

的第二名(第一名從缺)及最具觀眾人緣獎得主。

Ching-Yun Hu (胡瀞云) - Chopin Barcarolle

Ching-Yun Hu (胡瀞云) - Carl Vine Piano Sonata No. 3 (2007) Part 2

 Artist Profile - Ching-Yun Hu, Piano - Bio

- 翻譯這個網頁 胡瀞云 (1982年)

 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()