Magdalena Baczewska 馬格達萊納.巴切夫斯卡出生波蘭。五

歲開始學習鋼琴,2003年在紐約市曼尼斯音樂學院獲得碩士學

位。

Magdalena Baczewska (piano) performs Chopin

Bach: French Suite No. 5, BWV 816; Magdalena Baczewska, piano

 Magdalena Baczewska (Piano, Harpsichord) - Short

Biography - 翻譯這個網頁 馬格達萊納.巴切夫斯卡

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()