Gyorgy Sandor 杰爾治.桑德爾1912年出生匈牙利布達佩斯 。

曾就讀李斯特學院,1930年首次表演亮相。1939年卡內基音樂廳

首演並成為美國公民。2005年在紐約,心臟衰竭去世,享年93

歲。

Gyorgy Sandor - IKIF 2003

György Sándor plays Bartók Three Hungarian Folksongs from the Csík District

 György Sándor - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 杰爾治.桑德爾 (1912年 - 2005年)

 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()