Hanna Shybayeva 漢娜.夏巴耶娃 1979年出生荷蘭一個音樂世

家,6歲開始她的鋼琴教育。最初在明斯克白俄羅斯音樂學院學

習,很早就開始在國際比賽中贏得的獎品,1990年在意大利國際

鋼琴比賽贏得一等獎。

Beethoven 3rd , end, piano quartet Hanna Shybayeva & Ysaye trio

Hanna Shybayeva-Piano (Monteverdi)

 Hanna Shybayeva, piano - homewww.hannashybayeva.com/ 

翻譯這個網頁 漢娜.夏巴耶娃 (1979年)

 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()