Gil Shohat & Chen Reiss גיל שוחט וחן רייס  

 Gil Shohat - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 吉爾.沙哈 (1973年) 

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()