Beethoven Emperor Concerto Nº5 E flat Glenn Gould TSO Karel Ancerl 1970  

Henryk Szeryng, K. Ancerl, Beethoven Concerto 1(1/3)Live Prague Spring

Karel Ančerl - Wikipedia, the free encyclopedia

- 翻譯這個網頁 卡雷爾.安傑爾 (1908年-1973年)

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()