Cynthia Lawrence 辛西婭.勞倫斯 1984年在格拉茨國際比賽,

1986年奧地利聲樂比賽,1990年國際莫扎特聲樂比賽,1991年

吉特尼爾森獎,1992年沙利文比賽一舉奪魁,此外,她是一個

NIMT /沙利文接受贈款,全國社會藝術和文學獲獎者。

Si, mi chiamano Mimi - Cynthia Lawrence

Cynthia Lawrence - Vissi d'arte  

Salute Petra - 22 - My Man's Gone Now (Porgy & Bess) - Cynthia Lawrence 

 

Cynthia Lawrence - Lyric Soprano  辛西婭.勞倫斯

    全站熱搜

    p360130 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()